Nabízíme školení všech 4 modulů, které vznikly v rámci tohoto projektu.

Tato školení jsou akreditována MŠMT k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Cena školení je 3.000,- Kč za osobu. Minimální počet účastníků je 8. Zájemci se hlaste na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Přesný termín po vzájemné dohodě všech účastníků.

 

Nabízíme ke stažení výukové materiály a výuková DVD.

Výukový materiál - modul 1 

http://fyzika.gjwprostejov.cz/uploads/modul_1.pdf

Výukový materiál - modul 2

 http://fyzika.gjwprostejov.cz/uploads/modul_2.pdf

Výukový materiál - modul 3 

http://fyzika.gjwprostejov.cz/uploads/modul_3.pdf

Výukový materiál - modul 4

http://fyzika.gjwprostejov.cz/uploads/modul_4.pdf

DVD modul 1

https://drive.google.com/file/d/0B1VP8wjfHMEYY3lvMzY1WFpnd2c/view?usp=sharing

DVD modul 2

https://drive.google.com/file/d/0B1VP8wjfHMEYeERGeTM3SG1ZLWM/view?usp=sharing

DVD modul 3

https://drive.google.com/file/d/0B1VP8wjfHMEYdEVPN2ppaXQyb2s/view?usp=sharing

DVD modul 4

https://drive.google.com/file/d/0B1VP8wjfHMEYX3diMGNtY2dzRUk/view?usp=sharing

 

 

------------------------------------------------ 

Název projektu: Učme fyziku jinak! - Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání.

 Laboratoř fyziky

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnné informace o projektu

 

Číslo operačního programu:                         CZ.1.07

Název operačního programu:                       OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                                         7.1

Název prioritní osy:                                       Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:                                   7.1.3

Název oblasti podpory:                                 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo výzvy:                                                     02

Název výzvy:                                                   Olomoucký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.3

Typ projektu:                                                  grantový

Kód prioritního tématu:                                  72

 

Název prioritního tématu:    Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

 

Název projektu:                    Učme fyziku jinak!- Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání

 

Zkrácený název projektu:                                                   Učme fyziku jinak!

Název projektu anglicky:                                                    Let us teach physics in another way!

Datum zahájení projektu:                                                   01.03.2010

Datum  ukončení projektu:                                                 29.02.2012

Doba trvání projektu v měsících:                                       24

Celkové způsobilé náklady projektu:                                3 743 026,00

 

Stručný obsah projektu:

 Chce-li být učitel na prahu nového tisíciletí pro své studenty a žáky přirozenou autoritou, měl by si osvojit a nadále zdokonalovat práci s moderními a interaktivními fyzikálními pomůckami. Nabídka reálných pomůcek na trhu, a zejména pak oblast IT, se rozvíjí takovým tempem, že je nutné základní znalosti pedagogických pracovníků neustále rozšiřovat o nové poznatky. Projekt Učme fyziku jinak! je zaměřen na vytvoření pilotní sady vzdělávacích kurzů pro učitele fyziky zaměřených na rozšíření klíčových dovedností při práci s reálnými fyzikálními pomůckami a technologiemi.

 

V rámci projektu vzniknou vzdělávací programy ke čtyřem základním modulům:

1. Reálný fyzikální experiment I. - mechanika, molekulová fyzika a termika, kmitání a vlnění

2. Reálný fyzikální experiment II. - elektřina, magnetismus, optika

3. IT podpora reálného fyzikálního experimentu

4. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment