Učme fyziku jinak!
2010-06-11 - Výběrové řízení - hodnotící komise