V rámci vzdělávání odborných pracovníků projektu se dne 9. 4. 2010  Mgr. Petr Janeček, Mgr. Luděk Škvařil, Mgr. Jana Šišková a Mgr. Michal Vodička zúčastnili semináře Efektivní práce s experimenty ve výuce fyziky.

 V průběhu semináře si účastníci vyzkoušeli osm zajímavých méně tradičních experimentů. Získali informace a dovednosti k výrobě a úpravě experimentálních pomůcek a seznámili se s metodikou, která umožní efektivní využití těchto experimentů, včetně zkoušení a hodnocení studentů.


Seminář akreditován MŠMT pod číslem: 14 046/2009-25