Dne 23. 4. 2010  byla uveřejněna výzva k podání nabídky na dodání základního IT vybavení pro projekt. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4. 5. 2010. Více informací naleznete na  http://www.kr-olomoucky.cz/opvk v sekci Veřejné zakázky.