Dne 7. 5. 2010 rozhodla hodnotící komise, že výběrové řízení ze dne 23. 4. 2010 bylo zrušeno. Žádný z uchazečů, kteří podali nabídku ve stanovené lhůtě, nesplnil podmínky zadávací dokumentace.