Dne 11. 5. 2010 byla uveřejněna nová výzva k podání nabídky na dodání základního IT vybavení pro projekt. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21. 5. 2010. Více informací naleznete na http://www.krolomoucky.cz/opvk v sekci Veřejné zakázky.