Dne 7. 11. 2011 proběhla druhá část pilotního kurzu 2- Reálný fyzikální experiment II.- elektřina, magnetismus, optika. Odbornými školiteli byli  Mgr. Luděk Škvařil a Mgr. Jana Šišková.