Dne 24. 11. 2011 proběhla druhá část pilotního kurzu 3- ITpodpora reálného fyzikálního experimentu. Odbornými školiteli byli  Mgr. Michal Vodička a RNDr. Petr Janeček.