Dne 27. 11. 2011 proběhla druhá část pilotního kurzu 4- Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment. Odbornými školiteli byli RNDr. Petr Janeček a Mgr. Michal Vodička.