Dne 23. listopadu 2011 byl v Týdeníku Prostějovka zveřejněn článek následujícího znění:

Na Gymnáziu Jiřího Wolkera končí pilotní školení učitelů fyziky

Gymnázium Jiřího Wolkera se dostává do závěrečné fáze realizace projektu „Učme fyziku jinak!“, který je zaměřen na vytvoření sady vzdělávacích kurzů pro učitele fyziky Olomouckého kraje zaměřených na rozšíření klíčových dovedností při práci s reálnými fyzikálními pomůckami a IT technologiemi. 

V rámci projektu vznikly vzdělávací programy ke čtyřem základním modulům:

1. Reálný fyzikální experiment I. - mechanika, molekulová fyzika a termika, kmitání a vlnění

2. Reálný fyzikální experiment II. - elektřina, magnetismus, optika

3. IT podpora reálného fyzikálního experimentu

4. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment

Všechny vzdělávací programy byly akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V měsících únor - duben 2011 byl realizován první běh pilotních školení všech modulů a v současné době probíhá druhý běh. Ukončení pilotních školení je plánováno na 28. 11. 2011.

Ke každému modulu byly vytvořeny výukové materiály, které budou odborné veřejnosti prezentovány na závěrečné konferenci v únoru 2012.

Zájemci o další informace můžou navštívit webové stránky projektu na adrese http://fyzika.gjwprostejov.cz.

Článek byl doplněn příslušnými logy a fotografiemi.