Během měsíce ledna a v současných únorových dnech všichni projektoví pracovníci přípravují závěrečnou konferenci projektu. Uskuteční se ve stedu 22. 2. 2012, a to v prostorech společnosti Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou ul. 49, Prostějov. 
Budou zde prezentovány výstupy projektu Učme fyziku jinak!
Program:    
  10:00 - 13:30  panelová diskuze
  13:30   zahájení konference  
  14:00 – 15:00  přestávka na oběd
  15:00 – 15:30  vystoupení hostů
  15:30 – 17:00  prezentace projektu
  od 17:00    řízená diskuze účastníků; po jejím skončení bude následovat večeře a ukončení konference.