V rámci projektu připravujeme pro učitele fyziky všech středních škol a 2. stupně základních škol pilotní kurzy, které budou plně hrazeny z prostředků ESF a pro školené pedagogy jsou tudíž zdarma. Jedná se o tyto kurzy:

 

1. Reálný fyzikální experiment I. - mechanika, molekulová fyzika a termika, kmitání a vlnění (kurz 1)

2. Reálný fyzikální experiment II. - elektřina, magnetismus, optika (kurz 2)

3. IT podpora reálného fyzikálního experimentu (kurz 3)

4. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment (kurz 4)

 

Je možné se přihlásit na kterýkoliv kurz jednotlivě, nebo i na všechny kurzy. První běh všech kurzů se bude konat během měsíců únor, březen a duben roku 2011, druhý běh potom během měsíců říjen a listopad roku 2011. Přesné termíny kurzů budou dojednány osobně.

Forma kurzů je kombinovaná, 20 vyučovacích hodin prezenčního studia a 10 vyučovacích hodin distančního studia. Výuka v jednom kurzu je soustředěna do dvou celodenních seminářů, které budou probíhat v laboratoři fyziky Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově vždy od 8.30. Kapacita odborné učebny umožňuje výuku 8 pedagogických pracovníků.

Pro potřebu těchto kurzů byly vytvořeny speciální názorné výukové materiály, které obdrží všichni účastníci. Během konání jednotlivých kurzů bude pro všechny účastníky připraven zdarma oběd a celodenní občerstvení. Vzdělávací programy ke všem modulům byly akreditovány na MŠMT ČR v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a všichni úspěšní účastníci kurzů obdrží osvědčení o jejich absolvování.

Přihlásit se do jednotlivých kurzů je možné telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu u Luďka Škvařila (724 769 110, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) nebo Michala Vodičky (724 769 109, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).