Partnery projektu jsou  Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

                           Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově, Komenského 17

 Klíčové aktivity projektu jsou orientovány na pedagogické pracovníky všech škol Olomouckého kraje. V rámci projektu se pedagogičtí pracovníci partnera budou aktivně účastnit evaluace vznikajících vzdělávacích programů. Z tohoto důvodu se budou zástupci partnera účastnit i školení lektorů v první fázi projektu. Uvedené aktivity budou realizovány pomocí evaluačních dotazníků. Pedagogickým pracovníkům partnera  bude přednostně nabídnuta účast v bezplatných pilotních vzdělávacích kurzech tohoto projektu a stejně tak i účast na závěrečné odborné jednodenní konferenci, na které budou prezentovány výsledky a výstupy vlastního projektu.