Dne 29. 3. 2010  byl, v rámci povinné publicity projektu, v regionálním tisku (Týdeník Přerovska, 29.3.2010) zveřejněn, formou placené inzerce, článek se základními informacemi o realizovaném projektu. Článek byl zveřejněn formou placené inzerce.