Dne 21. 5. 2010 byla uveřejněna výzva k podání nabídky na dodání laboratorního počítačového systému. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 31. 5. 2010. Více informací naleznete na http://www.krolomoucky.cz/opvk v sekci Veřejné zakázky.